Gratis publieke videoconferencing dienst

Bij de aankondiging van de eerste ‘intelligent lockdown’ maatregelen heeft Westplaat IT gekeken op welke manier ze een bijdrage kon leveren aan het vergemakkelijken van de ontstane situatie.

Direct bleek er behoefte aan laagdrempelige videoconferencing mogelijkheden, om allerlei menselijk contact te vervangen. Al snel werden de eerste servers op basis van het open en gratis product ‘Jitsi’ door Westplaat IT gerealiseerd. Jitsi is een tool met een behoorlijk goede beveiliging, waarvoor de gebruiker geen account aan hoeft te maken. Je kan dus laagdrempelig en met weinig meer dan de link naar een ‘room’ op de betreffende server aan de slag. Bovendien is er een mooi app (‘Jitsi Meet’) voor de telefoon of tablet.

Er waren in het land tal van mensen op een zelfde wijze bezig om mensen met elkaar in contact te houden. Een van de intiatieven is ‘vc4all‘, een kleine organisatie die op vrijwillige en kostenloze basis video diensten aanbied, waarbij bovendien de privacy van gebruikers goed beschermd blijft.

Westplaat IT heeft zich bij dit initiatief aangesloten en de publieke Jitsi server die reeds draaide is nu ook opgenomen in de pool van servers bij ‘vc4all‘.

Westplaat IT verwacht op deze wijze een nuttige bijdrage te leveren aan de lastige situatie waar we met zijn allen doorheen gaan.

Stay home, stay safe, stay secure